Ngày 20/02/2020 Cấp tiểu học huyện Nghĩa Đàn tổ chức tập huấn cho giáo viên modun-1 Xây dựng kế hoạch bài dạy theo Chương trình GDPT 2018.

Sáng ngày 20/02/2020 Phòng GD&ĐT Nghĩa Đàn taaph huấn cho CC, GV Chương trình GDPT 2018 và nội dung Modun-1, Xây dựng kế hoạch bài day theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.