Mật số hình ảnh Đại Hội Chi bộ Phòng GD&ĐT Nghĩa Đàn ngày 19/02/2020

Ngày 19/02/2020, Chi bộ Phòng GD&ĐT Nghĩa Đàn tổ chức Đại Hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Là Đại Hội điểm của các chi bộ cơ quan Chính quyền. Đại Hội đã bầu Đ/c Nguyễn Văn Hùng, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Đ/c Phạm Huy Sơn giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ, Đ/c Trần Thị Bích Thuận, ủy viên.